HONVÉD KADÉT INSTRUKTOROKNAK
AJÁNLJUK MAGUNKAT
 


kadét élményműhely

A honvédelmi képességfejlesztés szempontjából élményműhelyünk a szabadidős programok fellegvára. Az aktivitások szervezésekor kiemelt szempont a releváns mindennapi életben használható elméleti ismeretek átadása, azok élményalapú, interaktív gyakorlatba ültetése.

A kadét élményműhely tematikus elemei közösségépítő funkciójukból adódóan segítik a komplex honvédelmi nevelés intenzív megvalósulását, ezzel is biztosítva a széles látókörű, felelős állampolgárokká való nevelési folyamatot élményekkel teli sportos, realisztikus, dinamikus kültéri és beltéri programjainkkal.

A szabadidős kadét - élményprogramok kivitelezése során az analitikus és innovatív gondolkodás  előtérbe kerül. A kreatív problémamegoldási képesség, a kezdeményezőkészség, a kritikus gondolkodás, az érzelmi intelligencia, az emberek vezetése és a társas befolyásolás képessége, a rendszerelemzés az érvelés és ötletelés képessége, olyan fejlesztési területként jelentkeznek, amely képességek-készségek fejlesztése-kialakítása elengedhetetlenül fontos a mindennapi életsorán a munkavállalás során, esetleg vészhelyzet felismerés alkalmával, vagy  első beavatkozás, akár az elsősegélynyújtáskor realizálódik az egyénben.

KATONAI ÖRÖKSÉG ÁPOLÁS

A katonai örökség ápolás egy olyan összetett élményelem, amely offline térben időutazásra invitálja a kadétokat. A katona elődeinktől reánk maradt, tudatosan ápolt szokásaikat, szellemi javaikat őrizzük, azokat aktív formában továbbadjuk hagyományőrzőink segítségével. A múlt hiteles megjelenítésével a katonaerkölcsi példák bemutatásával igyekszünk a hazafias erényeket érvényre juttatni.

A kézzelfogható történelem, az értékteremtés, a hazafias nevelés egyben a közösségformálás eszköze is. Tematikus túrák, versenyek, táborok, felkészítő kurzusok, kül - valamint beltéri programok szervezésével egy reálisabb (had-) történelemszemlélet is kialakulhat a kadétokban ezen program alatt, hiszen mind az öt érzékszerv bevonásával nemcsak megértik, hanem megérzik a nemzeti és helyi jelentőségű ünnepeink, valamint a hadisírgondozás fontosságát.


bővebben

szabadidős programok

Izgalmas, autentikus, AHA- élményekkel tűzdelt, vadregényes programok kavalkádja a természet erejének megízlelésével.

A szabadidős tréningjeink széles spektrumban ölelik fel a katonai/honvédelmi alapismeretek érettségi tantárgyhoz illeszkedő programok összességét. Így aktív időtöltés keretén belül a közösségépítés, az egészséges életmód és a sport élményelemeit kombinálva elősegítik a katonai pályát választó kadétok számára az előnyös jellemtulajdonságok, erkölcsi szabályok megismerését.

A kadétok személyiségének fejlesztése alapvető funkciója a szabadidős élményelemeinknek, ennek érdekében az önbizalom, a kezdeményezőkészség a reális önismeret, a kompromisszum, valamint a segítőkészségek, a tolerancia emellett a szolidaritás személyiségjegyeket igyekszik előtérbe helyezni, azaz rámutatni a reális életút megtervezésére, a helyes pályaválasztásra. Az egyéni, sőt a kollektív felelősségvállalás, mi több a kötelezettségtudat formálása az egyik alappillére az offline térben végrehajtandó játékokban, kaland-programokban.

Ezen programok keretében megvalósulnak tematikus túrák, táborok, versenyek, hadtörténelmi - helyismereti, lövész, küzdősport ezenkívül egyéb a honvédelem szempontjából hasznosítható foglalkozások, továbbá a nemzeti -illetve helyi jelentőségű ünnepekhez kapcsolódó programok, melyek a hazaszeretetet, a nemzettudatot erősítik a bajtársiasság jegyében, a sportos, szellemileg ugyanakkor fizikailag is aktív szabadidős tevékenységeinkben.

Garantált érzelmi nevelés, jó kedv, humor, kihívás! - élvezni fogják!


bővebben

TÚLÉLÉSI és táborozási praktikák

A túlélési és táborozási ismereteket feldolgozó élményelemünk fundamentuma az egyén, illetve a csoport sikerélményhez juttatása. Ez a program egyfajta kaland, ahol a természetben fellelhető kihívások segítségével a kadétok megtapasztalhatják a saját aktív, cselekvő jelenlétüket. Testi érzeteiknek mindamellett érzékszerveiknek köszönhetően megtapasztalhatják magukról a diákok, hogy hol húzódik a saját határuk, milyen képességekkel rendelkeznek, természetesen izolált, biztonságos környezetben.

Az aktív személyes részvétel alkalmával a kétkezi munkával történő feladatmegoldásokon keresztül jutnak el a kadétok a természeti kihívásokkal való megküzdéshez, a bajtársi attitűd valóságos megélésével. Így képessé válnak arra, hogy saját szükségleteiket a társadalmi szükségletekkel összhangba tudják hozni, mely hozzá segíti az egyént a helyes értékítélethez, tévedéseik belátásához, azaz tisztába kerülnek a saját erősségeikkel továbbá korlátiakkal, aminek következtében reflektíven gondolkodnak, reális célokat tűznek ki maguk elé a program ideje alatt.

Ez az élményelem az izolált vadon-kaland megélése mellett egy együttműködésen alapuló projekt, ahol aktívan plusz konstruktívan vesznek részt a kadétok a feladatok megoldásában, a közösségi, csapatszellem kialakítása-elmélyítése mellett, mi több az egyén megtapasztalja az élet tiszteletét, a fenntarthatóság fontosságát, a természethez való viszony pozitívumainak sokaságát, s nem utolsó sorban a hulladékgyűjtés- újrahasznosítás fontosságát.

Az egyéni és együttműködési lehetőségek fejlesztésének koncentrálása mellett a program, inspirálja a kadétot az önellenőrzésre, motiválja a tantárgyak közötti párhuzamok, kapcsolatok, összefüggések felismerésére, hiszen itt a földrajz, biológia, történelem, kémia, fizika órák kapcsolódási pontjai egymással, valamint az élet számos területével így az alapvető túlélési praktikáknál is megcáfolhatatlan.

Ezen programok alkalmával a veszélyhelyzetek felismerése – így azok időbeni elkerülésének képessége, a társadalom írott emellett íratlan szabályainak megismerése azok betartása, a megfelelő higiéniás magatartás, az elsősegélynyújtás megvalósítása natúr körülmények között, a krízisprevenció egyedülálló terméke is bemutatásra kerül.

Az élményelem egyik legfontosabb tapasztalat, hogy a természetben való elmerülés gyógyítja a lelkünket. Szükségünk van rá!


bővebben

interaktív foglalkozások

A foglalkozások kiegészítik az iskolai tanórákat, azok tananyagaira épülve belefűzi a honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy bizonyos témaköreit. Az interakciók alapját az élménypedagógia eszközei szolgáltatják. Outdoor és indoor minőségében úgyszintén megjelenik a kaland, a tapasztalás a kadétok aktív cselekvésein keresztül. Ez a tevékenység-központú tanulás amellett, hogy élményszerű kifejezetten célszerű is, hiszen nemcsak kognitív tanulási folyamat zajlik, hanem érzelmi fejlődést egyaránt rejt magában.

A hazafias érzelmi nevelés egyik forrása, amely a honvédelmi nevelés előtt nyitja ki a kadétok képességeit, kreativitását. Ennek köszönhetően az empíria segítségével ismereteiket bővíthetik többek között a katonai kötelékekről, térkép és tereptanról, a lőelméletről, ily módon a metaforikus szituációk végrehajtását követően az élet más területein ugyancsak alkalmazható készségek, valamint képességek kerülhetnek felszínre a tanulókban, aminek köszönhetően a hazafias és honvédelmi nevelés a katonai minőségen felül, olyan lehetőségek bontakoznak ki a kadétok számára, mely az önismerettel karöltve új perspektívákat nyithat a pozitív irányú személyiségfejlődésében.

BŐVEBBEN