KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKNEK
AJÁNLJUK MAGUNKAT
 


élményprogramok

A Honvédsuli egyik, de a legfőbb célja: a gyermekek, az ifjúság nevelésében-oktatásában a hazaszeretet kialakítása kifejezetten civil programok keretében, életkori sajátosságoknak megfelelően differenciálva. A szívből jövő katonás élménypontok, táborok, foglalkozások, interaktív élmények, amelyek a hazaszeretet talajában lévő magvak számára éltető vizet jelentenek a legnagyobb kánikulában, vagy a fagyos időjárásban is!

Felfedezés, AHA élmény, képességek-készségek fejlesztése, kialakítása történelem, tudományok, mozgás empíriával átszőve, mert tapasztalnak, legfőképpen saját magukat, a valódi természet ízét, a fizika törvényeit, az életet. Átérzik, nem kaphatnak meg mindent könnyedén, azonnal ugyanis dolgozniuk kell a kitűzött célért. Megértik a csapatmunka közben az egyéni szükségleteket miképpen lehet kielégíteni. Mindez szükséges az énkép fejlődéséhez, ami későbbiekben a társadalomban való eligazodáshoz elengedhetetlenül fontos, sejtszintű építőelemmé válik.

Figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek életkorának, értelmi-érzelmi világának megfeleljenek az interaktív óráink, outdoor - indoor programjaink. Segítséget nyújtunk az ünnepek, évfordulók, a nyilvános szereplések alkalmával. Kiemelten fontos az élményelemek kialakításában a tanintézmények egyéni lehetőségeinek, igényeinek figyelembe vételén felül, hogy a program a Köznevelési törvényben valamint a Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési és oktatási célokhoz igazítva, a korosztályokhoz differenciálva segítse a különböző tantárgyak ismeretanyagának élményszerű kiegészítését.

Az interaktív, gyakorlati elemek lehetőséget biztosítanak az egyéni, sőt az osztályszintű megmérettetésekre, a közösségi tevékenységekre, a csoportos ugyanakkor az egyéni élményszint fokozására is, miközben előtérbe kerül a kezdeményezőképesség és a vállalkozói, továbbá a szociális és állampolgári kompetenciák érvényesülése, az anyanyelvi kommunikáció, a digitális ismeretek élettérbe helyezése, a hatékony-önálló tanulás megtapasztalásával.

interaktív órák

Szakmai, kézzelfogható, életízű órák megtartását jelenti ez az élményelem szinte majdnem minden tantárgyból, hiszen a történelem, biológia, informatika, kémia, fizika, földrajz, testnevelés, hon-és népismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyak mind-mind hozzátartoznak nemcsak a mindennapi élethez, hanem a katonák világához is szorosan kapcsolódnak. Ezért is hatalmas, s számunkra a legnemesebb feladat a történelem szeretetét, a földrajz és biológia sőt fizika-kémia, testnevelés órák izgalmát a vagány programjaink segítségével megízleltetni szuggesztív módon.

A múltba révedés dinamikájának segítségével olyan élmények kavalkádját sikerül életre kelteni, ahol az érzékszervek sókristályai ízesítik a megszerzett ismereteket realisztikus valósággá, mindezt számítógépes effektek beavatkozása nélkül. A jövő generációjában a hazaszeretet attitűd kialakítására törekszünk az interaktív órák megtartásával, ezen belül is hangsúlyozottan arra, hogy a gyermek, az egyén hazájának földrajzát, természeti kincseit-adottságait, történelmét, kulturális, valamint épített örökségét megismerje, ez által Magyarországhoz kötődjön érzelmileg.

A belső indíttatású motivációban ott a türelem, a kitartás ami maga a siker, hiszen a gyermek képes olyan kompetenciákat megízlelni, kiteljesíteni mint a kommunikációs és a kompromisszumkészség, a kauzális illetve kreatív gondolkodás, sőt a problémamegoldó képességét előtérbe helyezheti a kezdeményezőkészségével. Ezek bonyolult folyamatok, a gyermekek azonban megtapasztalhatják, hogy mégsem annyira, hiszen képesek rá!

AJÁNLATUNK

outdoor programok

Hogy milyen játéktípusokat öltöztetünk be élményekkel tele, sportos programjainkba?

Többek között a néző, asszociatív, párhuzamos, kooperatív, közös játékokat, mint például a konstruktív játékokból az építőjátékot. A túlélés témakörének funkcionális feldolgozása az életkori sajátosságoknak megfelelően az építőjáték nem más, mint a menedéképítés, ahol a gyerekek a természetben talált tárgyakat összeillesztik, építik, manipulálják. Megtervezik, előhívják a kreativitásukat, kitartanak, ugyanis ha összeborul, kezdik előröl. Ezen kognitív készségek a fizikai játékokkal kombinálva a nagy és finom motoros képességek fejlődésére ösztökéli nemcsak a fiúkat, de a lányokat is. Sőt magával ragadja őket, mert teremtenek, alkotnak, sikerélményük lesz.

A lövészet, az air-soft játék, a leaser tag valamint a katonás versenyek pedig egészséges, összetartó közösségek kialakítását egyben erősítését ösztökélik a résztvevőkben. Önbecsülés, készségek, képességek, siker, elfogadás, segítség, megértés, gondolkodás, szeretet, jellem. Amikor a gyermek rájön, hogy a céljáért dolgoznia kell, nem elég egy enter billentyűt lenyomnia, hanem olyan komplex folyamatokat kell egyszerre, egyidőben végrehajtania, mint az alakzatban való mozgás karöltve a fókusszal, a csapatban való mozgással, a terep valamint az időviszonyok megfigyeléseinek hasznosításával a tervezési folyamatait előirányozni, akkor érzi meg a tapasztalás hamisítatlan erejét.

A programok során a diákok átélik sikert hiszen a  kulcsa bennük van, mint ahogyan az élmények sokasága is, ami egy rendszerré alakul át a komplex feladatok során lépésről-lépésre egy megtervezett folyamat segítségével, izolált környezetben pedig szembesül önmagával a tanuló, hogy valójában bármire képes.

ajánlatunk


egyéb programok

Az országot ezen belül is Szabolcs - Szatmár - Bereg vármegye zegzugait keresztül kasul járjuk, hogy mindenhova eljussanak a Honvédsuli kadétjai és megmutassák van élet a számítógépen túl is. Az ország legvagányabb, legkülönlegesebb katonai jellegű élményprogramjait tudjuk megvalósítani Erzsébet valamint egyéb iskolai táborokban.

Az osztálykirándulások, pályaorientációs, gyerek és honvédelmi napok szervezése során az egyik legfontosabb kritérium a kaland-élmény biztosítása, hiszen ilyenkor egy kis zöld színt csempészünk a szürke hétköznapokba. A természet közelsége, a föld érintése, az állatok neszeinek hallgatása, a tűz barátságos fényének megismerése, növények megízlelése, a környezet illatának megtapasztalása a való világba varázsol, ahol nem az elektronika az úr, hanem az ember, a jellem!

Színesítse kaland-élmények biztosításával közösségi rendezvényeit!

ajánlatunk